Voor werkgevers in Limburg:

 

 

Wilt u antwoord op de volgende vragen?

 

1. Hoe vind ik in tijd van ontgroening en vergrijzing

    toch de juiste kandidaten?

2. Mijn concurrenten doen het beter. Wat doen zij
    anders en hoe doe ze het? 

3. Werven via LinkedIn, Facebook en Twitter is

    inmiddels ver achtergehaald. Kunt u zichzelf    
    branden en werven via Youtube, Pinterest,
    Instagram, Tumblr etc? 

4. Hoe kom ik achter kandidaatgegevens via de

    kanalen anno 2019?

5. Hoe kan ik mijn recruitmentproces veel

    efficiënter krijgen en mijn acties meten?

6. Hoe zorg ik dat kandidaten voor mijn bedrijf
    kiezen ipv mijn concurrent?

7. Hoe kan ik kandidaten binden aan mijn bedrijf? 

 

 

Deze kennis zorgt ervoor dat je employer brand op zeer korte termijn enorm verbetert, meer kandidaten jouw bedrijf zullen vinden en voor jou zullen kiezen en je omzet en efficiëntie binnen enkele maanden verhoogd zullen worden.

 

Kijk onder de tab 'werkgevers' voor meer info. 

Voor werkzoekenden in Limburg:

 

 

Wilt u antwoord op de volgende vragen?: 

 

1. Hoe krijg ik in 2019 wél die nieuwe (top)baan?

2. Hoe krijg ik toegang tot de 70% ‘ verborgen”      
    vacatures in Limburg en omstreken? 

3. Wat doen werkzoekenden die wél snel een
    andere goede baan vinden anders dan diegenen
    die geen baan krijgen? En hoe doen ze dit? 

4. Via welke kanalen zijn je kansen op een goede
    baan het grootst en hoe doe je dit?  

5. Waar letten werkgevers en recruiters op ? 

6. Wil jij niet meer uren per dag achter de pc
    vacatures zoeken, maar de techniek voor jou
    laten werken? 

7. Hoe kun je meer op de JA stapel dan op de NEE
    stapel terechtkomen? 

 

 

  

Deze kennis vergroot je zelfredzaamheid op de arbeidsmarkt enorm en biedt je een carrière lang profijt. Meer dan 90% van de deelnemers vindt op (korte) termijn een nieuwe (top)baan.

 

 

Kijk onder de tab 'werknemers' voor meer info.

 Missie:

Wij brengen vraag en aanbod op de Limburgse arbeidsmarkt op innovatieve en efficiënte wijze bij elkaar en leveren zo een maximale bijdrage aan de continuïteit en strategische doelstellingen van bedrijven en mensen die in Limburg wonen.  Met als doel dat zoveel mogelijk mensen uit Limburg een (goede) baan krijgen en kinderen en kleinkinderen ook in Limburg blijven wonen.

 

  

Visie:

De discrepantie tussen vraag en aanbod op de Limburgse arbeidsmarkt is enorm. Bedrijven krijgen hun vacatures steeds lastiger ingevuld, terwijl anderzijds een enorme groep zeer gemotiveerde mensen aan de kant staat. Hierdoor dreigt Limburg veel van haar opgebouwde professionele kennis, ervaring en talent te verliezen. Kennis waarop door de overheid en de mensen zelf duur is geïnvesteerd en dus kapitaalsvernietiging en verzwakking van de Limburgse economie en concurrentiekracht. Kennis en ervaring die moeizaam is opgebouwd en die door een werkloosheidsperiode (en mogelijke bijstand) waardeloos wordt wanneer de werkzoekende niet bij de tijd blijft. Talenten die door de jaren heen ontwikkeld zijn, maar die verschrompelen doordat er geen appèl op gedaan wordt. Dit veroorzaakt enorme financiële, menselijke en maatschappelijke kapitaalvernietiging in Limburg.

 

Strategie:

Na jaren marktonderzoek en -analyse weten we hoe we deze discrepantie kunnen verminderen en hebben

diverse innovatie arbeidsmarktprojecten specifiek voor Limburg ontwikkeld en zeer succesvol uitgerold. Dit in samenwerking met Provincie Limburg en samenwerkingspartners, UWV, maar vooral met vele honderden werkgevers en werknemers. Ook de komende jaren zullen we onze expertise inzetten om mensen marktgericht op te leiden, zodat meer werkgevers en werknemers in Limburg nader tot elkaar komen.

 

Kortom: verbinden van mensen door kennis! 

 

 

Kijk bij de tabs 'voor werkgevers' en 'voor werkzoekenden' hoe u anno 2017 wel aan kwalitatief goed personeel kunt komen en hoe u anno 2019 wel een nieuwe goede baan krijgt!

 

 

 

Statistieken:  

✔ Unieke projecten en mogelijkheden waarmee meer dan 75% van de deelnemers binnen 6 maanden weer      (top) baan krijgt en meer  dan 95% binnen een jaar.  

✔ Gemiddeld krijgen 2 deelnemers per week een nieuwe goede baan. Meer dan 300 deelnemers kregen de
     afgelopen 3 jaar  een goede baan van minimaal 6 maanden,  waarvan 80% nu nog diezelfde baan heeft. 

 ✔ Provincie Limburg: in 2015 t/m 2018 de beste resultaten behaald van alle arbeidsmarktprojecten. 

 

 

.....